Lukket rotationslift


Fremtidens løsning
Nyt koncept fra BC lift. Fremtidens elevator er rund og roterer!

Den nye lukkede elevator fra BC lift er et koncept under udvikling. Ideen går, i al sin enkelhed, ud på at skabe en rund elevatorkabine. En rund kabine giver en række fordele set i forhold til eksisterende systemer. Den mest væsentlige fordel er at kabinen kan rotere mens den kører op eller ned.

Dette gøres i et på forhånd fastlagt mønster, således at man kan stige ud i en anden retning end man stiger ind. Det kan, i mange tilfælde, være en fordel da produkter som disse oftest bliver monteret i eksisterende bygninger.

Ved bygninger hvor løfteplatform eller elevator ikke var tiltænkt fra starten kan der ofte være problemer med at finde et passende sted hvor der både er plads i top og bund.

En rund kabine har ydermere den fordel at dørene ikke optager nogen plads. Dørene drejer langs kabinens væg og fylder således ikke ud i rummet.

Sidst men ikke mindst vil det runde element fremstå meget dekorativt og have flere placeringsmuligheder i rummet.